Tasarımsal Harika Ürünler

İnsanlara ilham veren ürünler kazaran üretilmez. Her olayın, her başarılı ilham verici ürünün arkasında belirli gerçekler yatar. Aklımızda tutmamız gereken bunlardan 10 tanesi.

  1. Ürün yöneticisinin görevi, ürünün değerli,kullanışlı ve mümkün olduğudur.
  2. Ürün , ürün yöneticisi, etkileşim tasarımcısı ve yazılım mimarının ortaklaşa çalışmasından ortaya çıkar.
  3. Mühendislik önemli ve zordur, ama kullanıcı deneyimi(UX) tasarımı daha önemli ve daha zordur.
  4. Mühendisler tipik olarak kullanıcı deneyimi konusunda zayıftırlar – mühendis modellerin uygulanması bazlı düşünürken kullanıcı kavramsal modeller üzerinden düşünür.
  5. Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı etkileşim ve görsel tasarımın birlikte olması anlamına gelir.(donanımsal cihaz ve endüstriyel tasarımlar için de geçerli).
  6. Fonksiyonelite(ürün gereksinimleri) ve kullanıcı deneyimi(UX) tasarımı  doğal olarak iç içedir.
  7. Ürün fikri gerçek kullanıcılar  ile erken ve sürekli test edilmelidir ki değerli ve kullanışlı bir ürün ortaya çıksın.
  8. Gerçeğe yakın prototipler olmalıdır ki, hızlı, kolay ve sürekli olarak gerçeğe yakın kullanıcı deneyimi geri bildirimi alınabilmeli.
  9. Ürün yöneticisini görevi, değerli, kullanışlı ve mümkün amaçlarına uygun minimum mümkün ürünü pazara çıkmasını hızlandırmalı ve kullanıcı açısından karmaşıklığı azaltmaktır.
  10. Minimum başarılı ve onaylı ürün ortaya çıktığında, üzerine yeni eklemelerin aynı sonuçlara ulaşılacağı anlamına gelmez.
Reklamlar

Yeni bir iş

Çalıştığım şirketteki yapılandırmadan dolayı artık yeni birimde ve pozisyonda çalışmam gerekiyor.
Bu işte görev sorumluluklarım var olan yazılım projelerini/ürünlerini başarılı ve kullanıcıların arzulayacakları şekilde hayata geçirmek olacak.
Bu iş tanımına ise giren: ingilizcesi product management, yani ürün yönetimi’dir.
Bu yeni süreçte ise bol bol okuma araştırma, düşünme ve deneyimleme olacak gibi görünüyor.
Bu nedenle de burada artık product management ile ilgili okumalarımı kendime not şeklinde yazmaya çalışacağım.

Kendine Meydan Okuma Hakkında

Sevgili Fırat Demirel’in şu yazısına denk geldim ve okuduktan sonra üzerinde pek durmadım. Bugün ise BlogReader’ım olan InoReader’da başka bir yazısını okuduktan sonra ben de kendime meydan okumaya karar verdim.

Bu meydan okumaları kayıt altına almak içinse bu blogu açma gereği duydum. Pek başarılı bir blog yazarı olarak göremem kendimi. Yazma eylemini en fazla kalem ve defter ile yapmak daha hoşa giden bir tarafı var bana.

Neyse kendime hangi konularda meydan okuyacağım?

goldfish jumping - improvement and career concept

Sanırım ilk meydan okumam bu olmalı…

Bir sonraki yazıda zaaflarımı tespit edip bunlar üzerinde çalışma imkanı olur inşallah.