Tasarımsal Harika Ürünler

İnsanlara ilham veren ürünler kazaran üretilmez. Her olayın, her başarılı ilham verici ürünün arkasında belirli gerçekler yatar. Aklımızda tutmamız gereken bunlardan 10 tanesi.

  1. Ürün yöneticisinin görevi, ürünün değerli,kullanışlı ve mümkün olduğudur.
  2. Ürün , ürün yöneticisi, etkileşim tasarımcısı ve yazılım mimarının ortaklaşa çalışmasından ortaya çıkar.
  3. Mühendislik önemli ve zordur, ama kullanıcı deneyimi(UX) tasarımı daha önemli ve daha zordur.
  4. Mühendisler tipik olarak kullanıcı deneyimi konusunda zayıftırlar – mühendis modellerin uygulanması bazlı düşünürken kullanıcı kavramsal modeller üzerinden düşünür.
  5. Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı etkileşim ve görsel tasarımın birlikte olması anlamına gelir.(donanımsal cihaz ve endüstriyel tasarımlar için de geçerli).
  6. Fonksiyonelite(ürün gereksinimleri) ve kullanıcı deneyimi(UX) tasarımı  doğal olarak iç içedir.
  7. Ürün fikri gerçek kullanıcılar  ile erken ve sürekli test edilmelidir ki değerli ve kullanışlı bir ürün ortaya çıksın.
  8. Gerçeğe yakın prototipler olmalıdır ki, hızlı, kolay ve sürekli olarak gerçeğe yakın kullanıcı deneyimi geri bildirimi alınabilmeli.
  9. Ürün yöneticisini görevi, değerli, kullanışlı ve mümkün amaçlarına uygun minimum mümkün ürünü pazara çıkmasını hızlandırmalı ve kullanıcı açısından karmaşıklığı azaltmaktır.
  10. Minimum başarılı ve onaylı ürün ortaya çıktığında, üzerine yeni eklemelerin aynı sonuçlara ulaşılacağı anlamına gelmez.
Reklamlar